Ανανεώνοντας το λαϊκό (2018)

Ορδουλίδης, Ν. (2018). Ανανεώνοντας το λαϊκό. Στο Έ. Ντούρου, & Π. Φρούντζος, Βασίλης Τσιτσάνης, Της γερακίνας γιος (σσ. 6-11). Hot Doc.

 

Δείτε το κείμενο εδώ

 

 

TORUS web site